Mijn naam is Tim Geutjes, geboren in 1983 te Nijmegen, woon ik sinds 2012 in de oude dorpskern van Pijnacker, samen met mijn echtgenote en dochter. Juist het authentieke van het dorp, gecombineerd met een goede bereikbaarheid per auto en OV en veel voorzieningen, heeft ervoor gezorgd dat wij graag in Pijnacker wonen.
Ik zet mij in als bestuurslid van Progressief Pijnacker-Nootdorp omdat ik graag een bijdrage lever aan een samenleving waarin iedereen gestimuleerd wordt om zijn/haar talenten te benutten, en we daar ook allemaal dezelfde kansen voor krijgen. Voor diegenen die dat nodig hebben én daarvoor open staan moeten we ondersteuning bieden. Rijkdom is meer dan alleen financieel, maar ook een gezonde en groene leefomgeving.
Onze gemeente is voor mij meer dan een verzameling inwoners; het is een gemeenschap waar we voor elkaar klaar staan en samen dingen ondernemen. Dat geldt niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de gemeente: niet met de rug naar de inwoners toe staan, maar ze tegemoet treden.
Binnen onze partij vind ik het belangrijk dat een goede verbinding is tussen fractie, bestuur en leden, en zorg ervoor dat die verbinding er ook is.

Tim Geutjes
Freek Kortman

De groei van het neoliberalisme en de daaruit volgende uitverkoop van belangrijke voorzieningen en de afbraak van het sociaal stelsel maakte dat ik lid werd van de PvdA. In Pijnacker-Nootdorp bleek men bezig te zijn met een verregaande samenwerking met GroenLinks. Het enthousiasme van de mensen die daarmee bezig waren werkte aanstekelijk en ik ben me actief gaan inzetten voor Progressief PN.
Ik ben werkzaam in de ICT en heb daar ongeveer alle functie vervuld die men kan bedenken, vooral in de financiële dienstverlening. Sinds kort bij de overheid. In mijn vrije tijd ben ik betrokken geweest bij verschillende verenigingen en stichtingen. De laatste was een beheerstichting voor het Rembrandtpark in Nootdorp. Dat park is nu een speelplek van veel kinderen uit de buurt. Volwassenen komen er om te wandelen en in de zon te zitten.
Met Progressief Pijnacker-Nootdorp hebben we een partij waar ik met veel trots en plezier lid van ben. Als Progressief Pijnacker-Nootdorp vormen we een belangrijke stem voor iedereen met een progressief hart. Dat ik dan ook nog lid van het dagelijks bestuur kan zijn is een winnend lot uit de loterij.