Freek Kortman

De groei van het neoliberalisme en de daaruit volgende uitverkoop van belangrijke voorzieningen en de afbraak van het sociaal stelsel maakte dat ik lid werd van de PvdA. In Pijnacker-Nootdorp bleek men bezig te zijn met een verregaande samenwerking met GroenLinks. Het enthousiasme van de mensen die daarmee bezig waren werkte aanstekelijk en ik ben me actief gaan inzetten voor Progressief PN.
Ik ben werkzaam in de ICT en heb daar ongeveer alle functie vervuld die men kan bedenken, vooral in de financiële dienstverlening. Sinds kort bij de overheid. In mijn vrije tijd ben ik betrokken geweest bij verschillende verenigingen en stichtingen. De laatste was een beheerstichting voor het Rembrandtpark in Nootdorp. Dat park is nu een speelplek van veel kinderen uit de buurt. Volwassenen komen er om te wandelen en in de zon te zitten.
Met Progressief Pijnacker-Nootdorp hebben we een partij waar ik met veel trots en plezier lid van ben. Als Progressief Pijnacker-Nootdorp vormen we een belangrijke stem voor iedereen met een progressief hart. Dat ik dan ook nog lid van het dagelijks bestuur kan zijn is een winnend lot uit de loterij.

stuur een e-mail naar Freek via: freek@progressiefpn.nl

Mijn voorliefde voor natuur en cultuur en een handje vol progressieve idealen maken van mij een overtuigd ProgressiefPN-er. Dat wist ik uiteraard nog niet toen ik nog in Delft woonde en mij namens GroenLinks enthousiast inzette bij de campagne en mij bezig hield met allerlei taken rond de fractie als buitenraadslid. Sinds 2019 woon ik met mijn geliefde in Nootdorp en het levenstempo en de lokale mentaliteit doen mij veel goed. Ik ben ook erg te spreken over het vele groen in mijn woonwijk, hoewel ik hier en daar nog wel mogelijkheden zie om een straatsteentje te lichten ten gunste van een mooie klimplant.
Sinds 2021 ben ik als secretaris actief in het bestuur van Progressief PN, en daarnaast verdien ik als ZZP’er mijn brood met optredens als contrabassist in Nederland en omliggende landen. Ook geef ik vanuit mijn garage muziekles. Mijn lidmaatschap van ProgressiefPN heeft dan ook veel te maken met mijn vak: ik vind dat cultuur in de vorm van zang, dans, schilderen, theater en gezamenlijk in orkesten spelen enorm veel toevoegt aan de kwaliteit van leven, maar ook aan de kwaliteit van onze samenleving. Het brengt ons bij elkaar, het brengt ons met elkaar in gesprek, het geeft stof tot denken en tot voelen. Tegelijkertijd is er in deze klimaatcrisis de noodzaak én de kans om te bouwen aan een duurzamere en rechtvaardigere samenleving. Die klus is zo groot, dat eigenlijk iedereen wel actief mee moet gaan bouwen, en ik probeer langs deze weg een steentje bij te dragen.

Stuur een e-mail naar Dominique via: dominique@progressiefpn.nl

Dominique Bentvelsen