Het bestuur van Progressief Pijnacker-Nootdorp bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Gemma Smid-Marsman (gemma@progressiefpn.nl)
  • Penningmeester: Freek Kortman (freek@progressiefpn.nl)
  • Algemeen bestuurslid: Dominique Bentvelsen (dominique@progressiefpn.nl)
  • Secretaris: Pierre de Cock (pierre@progressiefpn.nl)
  • Algemeen bestuurslid: Tjandra Maas (tjandra@progressiefpn.nl)
  • Algemeen bestuurslid: Jan-Willem Rijke
  • Algemeen bestuurslid: Wineke ’t Hart (wineke@progressiefpn.nl)

Geboren in een echt rood (arbeiders)nest ben ik al bijna 40 jaar lid van de PvdA. Soms wat slapend, soms actief. Na een jeugd in Noord-Limburg, studie in Enschede, via Den Haag (kort), Zoetermeer (17 jaar) woon ik al weer 16 jaar in Nootdorp.
Als gewoon lid was ik erg enthousiast over de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks die al geruime tijd vorm krijgt binnen Progressief Pijnacker-Nootdorp. Daarom draag ik daar ook graag een steentje aan bij als voorzitter van het bestuur. Mijn echte baan is directeur bij de gemeente Dordrecht met o.a. het sociaal domein in mijn portefeuille. Die kennis die ik daar op doe probeer ik ook te gebruiken als lid van de raad van toezicht van de SWOP.

Stuur een e-mail naar Gemma via: gemma@progressiefpn.nl

Gemma Smid-Marsman
Freek Kortman

De groei van het neoliberalisme en de daaruit volgende uitverkoop van belangrijke voorzieningen en de afbraak van het sociaal stelsel maakte dat ik lid werd van de PvdA. In Pijnacker-Nootdorp bleek men bezig te zijn met een verregaande samenwerking met GroenLinks. Het enthousiasme van de mensen die daarmee bezig waren werkte aanstekelijk en ik ben me actief gaan inzetten voor Progressief PN.
Ik ben werkzaam in de ICT en heb daar ongeveer alle functie vervuld die men kan bedenken, vooral in de financiële dienstverlening. Sinds kort bij de overheid. In mijn vrije tijd ben ik betrokken geweest bij verschillende verenigingen en stichtingen. De laatste was een beheerstichting voor het Rembrandtpark in Nootdorp. Dat park is nu een speelplek van veel kinderen uit de buurt. Volwassenen komen er om te wandelen en in de zon te zitten.
Met Progressief Pijnacker-Nootdorp hebben we een partij waar ik met veel trots en plezier lid van ben. Als Progressief Pijnacker-Nootdorp vormen we een belangrijke stem voor iedereen met een progressief hart. Dat ik dan ook nog lid van het dagelijks bestuur kan zijn is een winnend lot uit de loterij.

stuur een e-mail naar Freek via: freek@progressiefpn.nl

Mijn voorliefde voor natuur en cultuur en een handje vol progressieve idealen maken van mij een overtuigd ProgressiefPN-er. Dat wist ik uiteraard nog niet toen ik nog in Delft woonde en mij namens GroenLinks enthousiast inzette bij de campagne en mij bezig hield met allerlei taken rond de fractie als buitenraadslid. Sinds 2019 woon ik met mijn geliefde in Nootdorp en het levenstempo en de lokale mentaliteit doen mij veel goed. Ik ben ook erg te spreken over het vele groen in mijn woonwijk, hoewel ik hier en daar nog wel mogelijkheden zie om een straatsteentje te lichten ten gunste van een mooie klimplant.
Sinds 2021 ben ik als secretaris actief in het bestuur van Progressief PN, en daarnaast verdien ik als ZZP’er mijn brood met optredens als contrabassist in Nederland en omliggende landen. Ook geef ik vanuit mijn garage muziekles. Mijn lidmaatschap van ProgressiefPN heeft dan ook veel te maken met mijn vak: ik vind dat cultuur in de vorm van zang, dans, schilderen, theater en gezamenlijk in orkesten spelen enorm veel toevoegt aan de kwaliteit van leven, maar ook aan de kwaliteit van onze samenleving. Het brengt ons bij elkaar, het brengt ons met elkaar in gesprek, het geeft stof tot denken en tot voelen. Tegelijkertijd is er in deze klimaatcrisis de noodzaak én de kans om te bouwen aan een duurzamere en rechtvaardigere samenleving. Die klus is zo groot, dat eigenlijk iedereen wel actief mee moet gaan bouwen, en ik probeer langs deze weg een steentje bij te dragen.

Stuur een e-mail naar Dominique via: dominique@progressiefpn.nl

Dominique Bentvelsen
Pierre de Kock

Ik ben Pierre de Kock, al enkele jaren met pensioen en sinds oktober 2023 secretaris van Progressief Pijnacker-Nootdorp en lid van de PvdA. Mijn interesse liggen op het vlak van internationale samenwerking, waar ik twaalf jaar in het buitenland aan heb mogen werken, en ruimtelijke ontwikkelingen en huisvesting waar ik de laatste twintig jaar van mijn werkzame leven aan heb besteed, voornamelijk in de gemeente Lansingerland.

Wonen is voor mij een integraal onderdeel van het begrip bestaanszekerheid, waar de laatste tijd zo veel over wordt gesproken, maar in feite altijd een groot aandachtspunt is geweest voor mij, de PvdA en GroenLinks, waar ter wereld dan ook.

Ik ben blij dat progressieve krachten zich bundelen, een tegenmacht vormen tegen de bedreigingen van ons democratisch bestel en vechten voor een groene en sociale toekomst voor iedereen.

Stuur een e-mail naar Pierre via: pierre@progressiefpn.nl

Mijn naam is Tjandra Maas en ik ben in 2005 met mijn man en toen nog pasgeboren zoon komen wonen in de wijk Tolhek in Pijnacker. Sindsdien hebben we nog een dochter gekregen en bleek Pijnacker een fijne gemeente om onze kinderen in alle rust en ruimte te laten opgroeien. Sinds langere tijd ben ik lid van de PVDA en werd dan ook direct enthousiast toen de lokale PVDA en GroenLinks afdelingen de krachten bundelden en Progressief Pijnacker-Nootdorp oprichtten. In Progressief Pijnacker-Nootdorp komt voor mij alles wat ik belangrijk vind samen. Bijvoorbeeld mijn rechtvaardigheidsgevoel dat iedereen gelijke kansen moet kunnen krijgen en het streven om duurzaamheid voor iedereen bereikbaar te maken. Daarnaast hou ik er ontzettend van om in onze mooie groene parken te wandelen of een rondje te hardlopen en sta volledig achter de ambitie om in onze groeiende gemeente ook groen en natuur voldoende de ruimte te geven. En tot slot mijn interesse in de vele vormen die cultuur kan aannemen en het plezier dat ik daaraan beleef!
Omdat ik van mening ben dat een betere wereld echt bij jezelf begint en ik het belangrijk vind om mijn steentje bij te dragen aan onze maatschappij doe ik op verschillende vlakken vrijwilligerswerk. Zo verzorg ik sinds begin 2015 de ledenadministratie van Oliveo Handbal en sinds oktober 2023 ben ik toegetreden tot het bestuur van Progressief Pijnacker-Nootdorp. Op deze manier wil ik mij inzetten voor een groenere, duurzamere en socialere gemeente.

Stuur een e-mail naar Tjandra via: tjandra@progressiefpn.nl

Tjandra Maas