Privacyverklaringvan de vereniging Progressief Pijnacker-Nootdorp

versie 1 – januari 2019

(PvdA/GroenLinks)Progressief Pijnacker-Nootdorpmaakt zich sterk voor het beschermen van je privacy. Iedereen heeft recht opbescherming van persoonlijke informatie. Daarom staat Progressief Pijnacker-Nootdorpachter de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat we opkomen voor privacy betekent niet dat we tegen opslag van gegevens zijn. Wel wegen we heel bewust af wat we zelf wel en niet opslaan. Daarbij geven we je zoveel mogelijk regie over je eigen gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 januari 2019. Heb je vragen of klachten over deze privacyverklaring? We helpen je graag verder viainfo@progressiefpn.nl

Welke gegevens we van je vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toezicht houdt op hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens en hoe lang we je gegevens bewaren.

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Bankrekeningnummer (bij donaties en lidmaatschap)

In sommige gevallen hebben we meer gegevens van je nodig. Dan vragen we altijd toestemming van je om deze gegevens te gebruiken.

Alle persoonsgegevens die Progressief Pijnacker-Nootdorpverwerkt, beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens, omdat ze iets zeggen over jouw politieke voorkeur. Eigenlijk verbiedt de wet het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, maar omdat Progressief Pijnacker-Nootdorpeen politieke vereniging is vallen wij onder de wettelijke uitzondering. Politieke partijen mogen informatie verwerken over de politieke voorkeuren van (oud-)leden of van mensen die regelmatig met ons in contact staan in verband met onze politieke doelstellingen.

1.1.Waarvoor verzamelt en verwerkt Progressief Pijnacker-Nootdorp persoonsgegevens?

Progressief Pijnacker-Nootdorp verwerkt je persoonsgegevens voor verenigingsdoeleinden, om ons politieke verhaal te ondersteunen en om onze beweging te laten groeien. We verzamelen niet meer gegevens dan we nodig hebben om deze doelen te behalen. Hieronder kan je in meer detail lezen welke gegevens we waarvoor verwerken.

Je kiest zelf of en waarvoor je gegevens met ons wilt delen. We vragen je om persoonsgegevens aan Progressief Pijnacker-Nootdorp te verstrekken als je:

a. lid wilt worden van Progressief Pijnacker-Nootdorp
Sympathisanten kunnen lid worden van Progressief Pijnacker-Nootdorp. Op basis van een overeenkomst nemen we gegevens van nieuwe leden op in onze ledenadministratie. Hiervoor vragen we om je NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we je op de juiste manier kunnen registreren en informeren. Om contributie te innen moet je je bankrekeningnummer opgeven. Als lid kom je met ons overeen dat je minimaal €10 per jaar aan de vereniging betaalt. Indien nodig kunnen we je gegevens gebruiken om je te contacteren als je de contributie te laat of niet hebt voldaan.

We vinden het belangrijk om communicatie en samenwerking tussen onze leden op een positieve manier mogelijk te maken. Op basis van de overeenkomst die we met alle leden hebben afgesloten, ontvang je uitnodigingen voor ledenvergaderingen en activiteiten.

Progressief Pijnacker-Nootdorp ontvangt donaties op basis van vrijwilligheid. Daarnaast kan aan leden worden gevraagd een extra bijdrage te geven als onderdeel van de doelstellingen van het lidmaatschap bij Progressief Pijnacker-Nootdorp.

b. mailings, apps of andere communicatie-uitingen wilt ontvangen van Progressief Pijnacker-Nootdorp
Via publicaties, nieuwsbrieven en social media informeren we je over onder meer de doelen, standpunten en evenementen van Progressief Pijnacker-Nootdorp. Om mailings te kunnen sturen, vragen we om je naam en e-mailadres. Je geeft hierbij zelf toestemming voor het toezenden van deze communicatie-uitingen. Daarbij kun je bij je aanmelding aangeven of je de mailings van Progressief Pijnacker-Nootdorp wilt ontvangen. Uiteraard kun je je mailvoorkeuren op elk moment aanpassen door te klikken op de link onderaan de mails die je van ons ontvangt.

Soms publiceren we in onze uitingen ook foto’s en filmpjes waarin leden en/of andere mensen te zien zijn. Ben je aanwezig bij een Progressief Pijnacker-Nootdorp-evenement, dan informeren we jou en andere aanwezigen zo goed mogelijk als er foto’s en filmpjes worden gemaakt. Als je liever niet wilt dat je wordt gefotografeerd of gefilmd of dat gemaakte beelden door ons worden gebruikt, kun je dat bij ons aangeven..

c. contact opneemt met Progressief Pijnacker-Nootdorp
Als je een vraag, opmerking, reactie, klacht of compliment naar ons stuurt – bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefoon – gebruiken we je gegevens om je van een reactie te voorzien. Je deelt je gegevens vrijwillig door contact met ons op te nemen. Het is in het belang van Progressief Pijnacker-Nootdorp dat wij je gegevens verwerken om je te voorzien van een antwoord. Bij het afhandelen van een vraag, opmerking of klacht, vragen we daarom om je naam en telefoonnummer en/of e-mailadres, zodat we je kunnen voorzien van een antwoord. Benader je ons via social media? Dan kan Progressief Pijnacker-Nootdorp ook een reactie sturen op berichten en/of privéberichten die je post op onze kanalen.

d. wilt deelnemen aan een bijeenkomst of training van Progressief Pijnacker-Nootdorp
Bij het organiseren van politieke acties – zoals petities, vergaderingen en evenementen– sturen we leden en sympathisanten informatie en/of uitnodigingen. Ook kunnen geselecteerde leden en sympathisanten door ons worden benaderd voor een training in politieke vaardigheden. We houden aanmeldlijsten bij van mensen die hebben aangegeven mee te willen doen of bij een bijeenkomst aanwezig te willen zijn. Dit alles gebeurt met toestemming van de mensen om wie het gaat. Om deel te nemen aan een bijeenkomst of training, vragen we om je NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en – als het relevant is – ook om je geboortedatum en geslacht. Zo kunnen we je op de juiste manier aanspreken en informeren. Voor bijeenkomsten en trainingen waar catering wordt verzorgd, kunnen we je ook vragen om je dieetwensen en/of allergieën. Deze gegevens gebruiken we alleen voor de bijeenkomst of training waarvoor je je opgeeft.

Bij het organiseren van vergaderingen stellen we ook vast welke leden stemrecht hebben. Dit mogen wij als vereniging doen om de overeenkomst met onze leden na te komen.

1.3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Vereniging Progressief Pijnacker-Nootdorp, gevestigd aan de Emmastraat 165, 2641 ED Pijnacker is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor gegevensbescherming binnen Progressief Pijnacker-Nootdorp is Tim Geutjes. Hij is de centrale persoon die toezicht houdt op hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens, of deze gegevens goed beveiligd zijn en of we hiermee voldoen aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

1.4. Hoe gaat Progressief Pijnacker-Nootdorp om met de gegevens van relevante contactpersonen?

Om onze politieke doelen te behalen, communiceren we ook met onder meer belangenorganisaties, journalisten en vertegenwoordigers van andere politieke partijen. We slaan de gegevens van relevante contactpersonen op en delen deze waar nodig intern. Omdat dit noodzakelijk is om de communicatie goed te laten verlopen, hebben we hiervoor geen toestemming nodig van deze contactpersonen. Dit noem je ook wel ‘gerechtvaardigd belang’. Uiteraard gaan we uiterst zorgvuldig om met deze gegevens.

2. Delen van persoonsgegevens

2.1. Waarom hebben jullie geen cookiemelding op de Progressief Pijnacker-Nootdorp-website?

We maken op onze website geen gebruik van cookies waarmee je surfgedrag gevolgd kan worden door Progressief Pijnacker-Nootdorp of door externe partijen. Daarom hoeven we je ook niet lastig te vallen met een cookiemelding. Wel gebruiken wij functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de pagina.

2.2. Slaat Progressief Pijnacker-Nootdorp mijn IP-adres op?

Veel applicaties verwerken automatisch je IP-adres. Dit is het unieke nummer waarmee jouw computer via het internet communiceert met bijvoorbeeld onze website. Progressief Pijnacker-Nootdorp slaat jouw IP-adres niet op.

2.3. Waarborgt Progressief Pijnacker-Nootdorp mijn privacy op social media-kanalen?

Het gebruik van social media is essentieel om jou te bereiken. We gebruiken slechts de mogelijkheden die de social media-platforms zelf bieden en voegen hier geen extra data aan toe. Als gebruiker van het desbetreffende platform heb je zelf ingestemd met hoe je data door het platform gebruikt mag worden. Bij de afweging om ons te profileren op een nieuw platform nemen we de privacy van onze volgers zeer serieus.

2.4. Hoe gaan jullie om met samenwerkingspartners?

We nemen diensten af van software- en hostingsbedrijven en van drukwerkleveranciers die ook toegang hebben tot je gegevens. Om je privacy hierbij te waarborgen, werken we samen met derde partijen die hun privacybeleid ook goed op orde hebben. We maken duidelijke afspraken en laten hen altijd een verwerkersovereenkomst ondertekenen.

3. Gegevens buiten de EU

De AVG is van kracht in alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Samen worden deze landen Europese Economische Ruimte (EER) genoemd. Progressief Pijnacker-Nootdorp streeft er daarom naar om alle gegevens te laten hosten op EER-grondgebied.

3.1. Worden mijn gegevens ook buiten EER-grondgebied gehost?

Bij de aanschaf van nieuwe producten en diensten is het waarborgen van de privacy en security van data een zwaarwegend criterium voor ons. Hierbij gaat de voorkeur uit naar producten en diensten die worden gehost op EER-grondgebied, mits deze voldoen aan onze standaarden op het gebied van privacy, security, gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid, kosten en beheer. Als er geen gelijkwaardige optie is op EER-grondgebied, kan er worden gekozen voor producten of diensten die buiten dit gebied worden gehost.

4. Beveiligen van gegevens

Progressief Pijnacker-Nootdorp wil niet alleen voldoen aan de nieuwe wetgeving, maar maatregelen treffen om je privacy proactief te beschermen. Bij de bouw en het beheer van gegevensbestanden is privacy dan ook een belangrijk uitgangspunt.

4.1. Hoe beveiligt Progressief Pijnacker-Nootdorp mijn gegevens?

Zo beveiligen we je gegevens optimaal:

a. veilige opslag van data
De toegang tot onze datasystemen wordt centraal beheerd en er wordt bijgehouden wie bij welke data kan. De veiligheid van onze fysieke en digitale opslagfaciliteiten is voor ons heel belangrijk. Zo passen we de beveiliging en het toegangsbeheer aan waar nodig en worden er aanpassingen gedaan om veiligheidsrisico’s te beperken en waar mogelijk te vermijden.

b. trainen van vrijwilligers
We trainen onze vrijwilligers om bewust om te gaan met data, met oog voor privacy en security. Er wordt actief toezicht gehouden op de omgang met data binnen de vereniging.

c. ICT-beheer
We zorgen ervoor dat onze ICT-applicaties up-to-date zijn.

4.2. Hoe herken ik een nep-bericht?

Twijfel je of een bericht wel echt van Progressief Pijnacker-Nootdorp afkomstig is? Bijvoorbeeld omdat we vragen een extra donatie over te maken op een onbekend rekeningnummer? Check dan altijd de afzender van de e-mail. Officiële e-mails van Progressief Pijnacker-Nootdorp herken je aan de afzender met het mailadres info@progressiefpn.nl. Twijfel je nog steeds of heb je een nep-bericht ontdekt? Neem dan contact met ons op per brief of telefoon.

5. Gegevens bewaren

Voor bepaalde gegevens zijn wij gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Voor andere gegevens geldt dat we ze niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarmee ze zijn verzameld. De enige uitzondering is als we jouw toestemming krijgen om ze langer te bewaren.

6. Rechten

Progressief Pijnacker-Nootdorp verwerkt jouw gegevens om onze doelen als politieke partij te behalen. Maar uiteraard beslis jij zelf wat er gebeurt met je gegevens. Je hebt het recht om te allen tijde je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook mag je aangeven dat je liever hebt dat wij bepaalde gegevens niet verwerken. Deze verzoeken kan je naar info@progressiefpn.nl sturen en dan nemen wij deze zo snel mogelijk in behandeling.

Om zeker te weten dat jij het bent vragen we je om een kopie van je ID-bewijs mee te sturen met je verzoek. Tip: gebruik hiervoor de overheids-app, KopieID. Met deze app kan je veilig een beschermde kopie van je ID-bewijs opsturen.

6.1. Wat zijn precies mijn rechten als het gaat om de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Je hebt recht op duidelijke informatie over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. De AVG benoemt je rechten als volgt:

a. recht op inzage
Je mag ons altijd vragen welke gegevens wij van je hebben en indien gewenst kun je deze gegevens ook inzien.

b. recht op rectificatie en aanvulling
Progressief Pijnacker-Nootdorp is er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op de juiste manier worden verwerkt. Het is altijd mogelijk om je gegevens door ons te laten wijzigen of aanvullen. Als je een onjuistheid bij ons meldt, passen we dit voor je aan.

c. recht op beperking van de verwerking
Als je bijvoorbeeld aangeeft dat je gegevens niet meer kloppen, onrechtmatig of niet meer nodig zijn, dan mag Progressief Pijnacker-Nootdorp deze gegevens niet meer gebruiken.

d. recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens, bijvoorbeeld als je geen e-mails meer wilt ontvangen. In dat geval mogen we die gegevens niet meer gebruiken totdat je je eventueel opnieuw inschrijft voor een mailing.

e. recht op vergetelheid
In een aantal gevallen moeten organisaties je persoonsgegevens wissen als je daarom vraagt. Bij Progressief Pijnacker-Nootdorp geldt altijd het recht op vergetelheid, tenzij de wettelijke bewaartermijn nog geldt (bijvoorbeeld bij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor financiële transacties).

f. recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Dat klinkt heel ingewikkeld, maar betekent eigenlijk dat je recht hebt op een menselijke blik bij besluiten. Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens, maar Progressief Pijnacker-Nootdorp doet dat niet.

g. recht op dataportabiliteit
Dit betekent dat Progressief Pijnacker-Nootdorp de gegevens aan je moet kunnen verstrekken in een vorm die het voor jou gemakkelijk maakt om je gegevens te hergebruiken en door te geven aan bijvoorbeeld een andere organisatie.

6.2. Waar kan ik terecht als ik gebruik wil maken van mijn rechten of vragen heb?

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Stuur dan je verzoek naar info@progressiefpn.nl. Hier kun je ook naartoe mailen als je bezwaar wilt maken tegen het gebruik van je gegevens. Voor algemene vragen over privacy kun je contact opnemen door te mailen naar info@progressiefpn.nl.

6.3. Wat moet ik doen als ik vermoed dat mijn privacy niet goed wordt beschermd?

Als je denkt dat je privacy niet goed geregeld is, lossen we dat natuurlijk graag zo snel mogelijk voor je op. Neem hiervoor contact met ons op via info@progressiefpn.nl.

Mocht je niet tevreden zijn over onze reactie, dan kun je terecht bij het bestuur (zoals in het Huishoudelijk Reglement, artikel 21 is vastgelegd). Vind je daarna nog steeds dat je persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt of ben je niet naar tevredenheid geholpen, dan kun je naar de rechter gaan met een beroep op de rechtsbescherming die de Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt. Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.