Het idee voor het vestigen van een bus museum in Pijnacker stond in mei op de agenda van de gemeenteraad. Het college wil fiat geven aan het plaatsen van een grote loods in het groen in de Oude Polder. Hierin kunnen dan ongeveer 30 bussen tentoongesteld worden. Elke zondag zou het museum open zijn en dan zouden er naar verwachting zo’n 150 bezoekers per keer komen.

De fractie van Progressief Pijnacker- Nootdorp had direct veel vragen over dit plan. Veel vragen zijn nog niet beantwoord door het College. En gaandeweg kwamen er nog meer vragen naar boven. De fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp heeft deze samen met de fractie van Gemeentebelangen schriftelijk gesteld.

In het Hoofdlijnenakkoord van de gemeenteraad is afgesproken dat er niet gebouwd gaat worden in het groen. De fractie van Progressief Pijnacker- Nootdorp hecht veel waarde aan het behoud van groen in en rondom onze gemeente. Daarom zal de fractie de bouw van deze grote loods in het groen van de Oude Polder niet toestaan. Volgens Progressief Pijnacker-Nootdorp zijn er veel geschiktere locaties voor het Zuid- Hollands Autobus Museum in onze gemeente, bijvoorbeeld op de Boezem.

Om als gemeenteraad grip te houden op de besluitvorming heeft raadslid Saskia Kleewein namens de fractie van Progressief Pijnacker- Nootdorp een amendement ingediend bij het Voorontwerpbestemmingsplan Autobusmuseum. Dit amendement zorgt ervoor dat de raad na vaststelling van het voorontwerpbestemmingsplan nog steeds een afweging kan maken over het plan. Dit amendement vond veel bijval en is met uitzondering van de VVD-fractie aangenomen. Dat betekent dat nu de inspraakreacties van onze inwoners door het college worden verzameld en het plan daarna terugkomt bij de gemeenteraad.

Categories: Fractie