Persbericht: Sociaal-cultureel centrum liefst in het winkelcentrum van Pijnacker

datum: 29 juni 2021 Sociaal-cultureel centrum liefst in het winkelcentrum van Pijnacker“Het College moet met een uitgewerkt voorstel komen voor een locatie in het centrum waar het sociaal-cultureel centrum zou kunnen worden gebouwd”. Jan-Willem Maas van Progressief Pijnacker-Nootdorp is blij met de brede steun voor het amendement in de besluitvormende vergadering Read more…

Persbericht: Progressief Pijnacker-Nootdorp tevreden met concept Energie-transitieplan

datum: 13 juni 2021 Progressief Pijnacker-Nootdorp tevreden met energieplan Progressief Pijnacker-Nootdorp is tevreden met concept Energie-transitieplan, dat eind mei door de gemeenteraad is goedgekeurd. Toch zou deze lokale PvdA/GroenLinks-combinatie graag meer ambitie willen zien: sneller beginnen met energie besparen, meer duurzame energie opwekken in de gemeente en communiceren naar de Read more…

Persbericht: Tussentijds verslag van Ronald Vuijk over de vervanging van de wethouder is vastgesteld.

Conform de planning heeft Ronald Vuijk een tussentijds verslag uitgebracht. De inhoud van het verslag is gebaseerd op de gesprekken die Ronald Vuijk heeft gevoerd met fractievoorzitters en het college van burgemeester en wethouders. De belangrijkste bevindingen zijn dat de raadsfracties vinden dat het aftreden van de wethouder geen reden Read more…