Nieuws uit de fractie – oktober 2022

In oktober stonden de volgende onderwerpen op de raadsagenda: bestemmingsplan Balij/Bieslandse Bos, Verzamelplan 2021/2022 en de beleidsnota Woningvoorraad/Huisvestingsverordening. Vooral het laatste onderwerp zorgde voor veel zienswijzen, veel inspraak en veel mensen op de publieke tribune. Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Balij – Bieslandse bosHet plan heeft als doel om bouwwerken of bestemmingen Read more…