Nieuws uit de fractie – maart 2024

In deze nieuwsbrief de Winkeltijdenverordening, Wet open Overheid (WOO) en de Metropolitaanse fietsroute (MFR) tussen Delft en Rotterdam. WinkeltijdenverordeningWinkels mogen nu ook open zijn met Kerstavond, op Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag. Het ging om een technische wijziging van de winkeltijdenverordening, want er was bij de begrotingsbehandeling al Read more…