Nieuws uit de fractie – de laatste van 2021

Afgelopen maand stonden onder andere de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten, de wijziging van het programma Centrumlijn en het integraal huisvestingsplan onderwijs op de agenda. Onderzoek Rekenkamercommissie naar ondermijningIn opdracht van de rekenkamercommissie is er onderzoek gedaan naar de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Uit dit onderzoek is een aantal aanbevelingen gekomen voor Read more…

Nieuws uit de fractie – december 2021

In november stonden twee grote en belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad: de Omgevingsvisie en de het Energietransitieplan. Daarnaast werd er onder andere vergaderd over het burgerinitiatief “Visie op het groen in het buitengebied”, de locatiekeuze voor het sociaal-cultureel centrum in Pijnacker en de continuering van het ondernemersfonds. Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp Read more…