Nieuws uit de fractie – april 2023

In deze nieuwsbrief onder andere de definitieve uitwerking van de (burger)participatie, startnotitie parkeerbeleid en aanvullende subsidie voor Cultura & Zo. Raadscyclus februariIn februari stonden er twee punten ter besluitvorming op de agenda: Integraal Huisvestingsplan Kindcentra 2023 en de gemeentelijke zienswijze op de Strategische Agenda MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den-Haag). Deze konden beiden Read more…