Na een zomerreces waarin het in Pijnacker-Nootdorp rustig was, maar er in politiek Den Haag bijna elke dag wat gebeurde, is het nieuwe politieke jaar begonnen!
 
Wie had twee maanden geleden kunnen bedenken dat onze moederpartijen PvdA en GroenLinks nog dit jaar met een gezamenlijke lijst aan de Tweede Kamerverkiezingen mee zouden doen? Fijn dat er brede steun is voor de progressieve samenwerking. De komende maanden zal de campagne losbarsten. Het bestuur zal iedereen op de hoogte houden van de lokale campagneactiviteiten.
 
In Pijnacker-Nootdorp is a.s. donderdag 31 augustus de eerste beeldvormende vergadering. Daar worden de volgende onderwerpen besproken: Uitvoering motie inrichting groengebied Oude Polder Gebiedsgericht omgevingsprogramma De Boezem Adviescommissie omgevingskwaliteit Nota grondbeleid 2015-2019 Subsidieplafond voor subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023 Re-integratieverordening Participatiewet 2023

Meer weten? 
Via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl kun je de raadsvoorstellen, -besluiten en andere bijbehorende stukken lezen.

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Als je mee wilt denken/praten over één of meer van bovenstaande onderwerpen ben je van harte welkom. Het bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Jan-Willem Maas
Mirjam Hubert
Saskia Kleewein
Kavita Hira
Tim Geutjes
Dilara Gök

Categories: Fractie