In deze nieuwsbrief de Winkeltijdenverordening, Wet open Overheid (WOO) en de Metropolitaanse fietsroute (MFR) tussen Delft en Rotterdam.

Winkeltijdenverordening
Winkels mogen nu ook open zijn met Kerstavond, op Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag. Het ging om een technische wijziging van de winkeltijdenverordening, want er was bij de begrotingsbehandeling al een meerderheid. Progressief PN vond en vindt dit een volstrekt onwenselijk wijziging en stemden tegen. Dilara benadrukte dit extra in haar stemverklaring

Wet open overheid (Woo)
De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin de gemeente de stukken openbaar maakt. Het college heeft gekozen voor niveau basis, wat aansluit op de wettelijke verplichting. De belangrijkste conclusie is dat de gemeenteraad nooit heeft meegepraat over het wenselijk ambitieniveau. Een meerderheid van de raad stelde daarom voor eerst een gesprek met het college te voeren en dan verder te besluiten over de andere aanbevelingen van de rekenkamer. 

Metropolitaanse fietsroute (MFR) tussen Delft en Rotterdam
De gemeenteraad heeft in meerderheid (17-14) besloten mee te doen met deze fietsverbinding. Naast Progressief waren D66, VVD, PvdD, FG en CU/SGP voorstander. De fietsroute is geschikt voor de snellere elektrische fietsen, waardoor het aantrekkelijke wordt om de auto te laten staan. Progressief PN is hier blij mee, duurzame mobiliteit is een speerpunt in ons verkiezingsprogramma. Kavita nam het in haar inbreng op voor de vele fietsers die hier in de toekomst gebruik van maken.
Er is een voorstel voor een extra participatiestap voor een deel van de route aangenomen. Daarnaast ook twee aanpassingen voor natuurvriendelijke verlichting en voor extra aandacht voor de insectenstand. In de media is vooral veel te lezen geweest over de fracties en inwoners die tegen zijn. Wil je meer weten over de belangrijkste overwegingen van de voorstanders, lees dan hier ons persbericht.

Jim, Freek, Dirk en Saskia waren op 15 februari met de PvdA afdeling uit Zoetermeer mee met het bezoek aan het Europees Parlement.

Onderwerpen april

  • Beheerplan Baggeren 2024 – 2027
  • Beheerplan Sportvelden 2024 – 2027
  • Kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Ruimtelijke Kwaliteit
  • Nota Grondbeleid 2024 – 2028
  • Nota Grondprijzen 2024 – 2025
  • Nota Kostenverhaal 2024

Meer weten? 
Via https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl kun je de raadsvoorstellen, -besluiten en andere bijbehorende stukken lezen.

Fractievergaderingen
De fractie vergadert iedere maandagavond vanaf 20 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker. Dat doen we soms besloten, soms openbaar. De volgende fractievergaderingen waarop iedereen welkom is, is op maandag 25 maart. Het Bestuurscentrum is ’s avonds gesloten voor publiek, maar als je ons belt komen we de deur voor je open doen.

Dilara Gök
Jan-Willem Maas
Mirjam Hubert
Saskia Kleewein
Kavita Hira
Tim Geutjes

Categories: Fractie