Tevreden over het raadsbreed Hoofdlijnenakkoord, teleurgesteld over coalitiecollege

Op dinsdagavond 24 april heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp ingestemd met het Hoofdlijnenakkoord ‘Verder in verbinding’. Het is een sociaal en duurzaam akkoord geworden. Veel herkenbare, belangrijke doelen zijn hier namens de fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp (PPN) in opgenomen. Om deze reden heeft de fractie van PPN ingestemd met het Hoofdlijnenakkoord. Wij hebben een aantal van onze punten voor onze kiezers op een rijtje gezet:

 • Er komt een klimaatconvenant met heldere tussendoelen om een klimaatneutrale gemeente te worden! Dit convenant wordt opgesteld met onze inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers;
 • Er wordt geïnvesteerd in het realiseren van woningen voor jongeren en ouderen. Om meer goedkope woningen vrij te krijgen wordt geïnvesteerd in doorstroommogelijkheden en sociale koopwoningen;
 • De gemeente gaat de zorg (nog) toegankelijker, mensgerichter en passender maken;
 • De menselijke maat is het uitgangspunt, de gemeente sluit aan op haar inwoners (maatwerk);
 • Aandacht voor de ombudsfunctie en onafhankelijke cliëntondersteuning;
 • In iedere wijk ruimte voor groen en sportveldjes;
 • Veilige fietsroutes in nieuwbouwwijken, zeker rondom scholen;
 • Realiseren van toegankelijke buitenruimte voor mindervalide inwoners;
 • Samen met het cultuurplatform wordt een cultuurplan gemaakt;
 • Persoonlijkere aandacht voor het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar werk;
 • De gemeenteraad gaat de ontwikkelingen van de nieuwbouwwijken niet alleen per wijk beoordelen, maar de wijken in samenhang beoordelen;
 • De gemeente gaat niet bouwen in het groen.

Daarnaast zijn er nog vele andere belangrijke punten in het hoofdlijnenakkoord opgenomen zoals een duurzaamheidstoets om nieuwe beleidsinitiatieven te kunnen toetsen op hun effect op de ecologie/ biodiversiteit en klimaatneutraliteit, aandacht voor PGB, maatwerk, mantelzorgers en overgang van jeugdhulp naar WMO-hulp, geen nieuwe hoofdwegen in onze gemeente en aandacht voor dierenwelzijn.

Naast het Hoofdlijnenakkoord heeft de gemeenteraad ingestemd met een college, dat helaas geen raadsbreed college is. PPN vindt het teleurstellend dat er een centrum-rechts college is aangetreden, in plaats van een verbindend college dat een afspiegeling is van de raad. Met PPN erbij was het een college geworden met veel draagvlak in de gemeente. Een wethouder namens PPN had een verbindende rol kunnen vervullen in de raad en had, net als onze partij, veel draagvlak gehad uit Delfgauw. Daarnaast was het veel democratischer geweest om te kiezen voor PPN als vierde partij, voor een vierde wethouder. In plaats van voor D66 als vijfde partij, dat ook nog tijdens de gemeenteraadsverkiezingen verloren heeft. Voor nu kunnen we alleen nog vooruitkijken en het nieuw aangetreden college succes wensen. Wij zullen hen vanuit de raad scherp houden op het uitvoeren van de nieuwe sociale en duurzame doelen voor onze gemeente.