Persbericht: Tussentijds verslag van Ronald Vuijk over de vervanging van de wethouder is vastgesteld.

Conform de planning heeft Ronald Vuijk een tussentijds verslag uitgebracht. De inhoud van het verslag is gebaseerd op de gesprekken die Ronald Vuijk heeft gevoerd met fractievoorzitters en het college van burgemeester en wethouders. De belangrijkste bevindingen zijn dat de raadsfracties vinden dat het aftreden van de wethouder geen reden Read more…

Hoofdlijnenakkoord en coalitiecollege

Tevreden over het raadsbreed Hoofdlijnenakkoord, teleurgesteld over coalitiecollege Op dinsdagavond 24 april heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp ingestemd met het Hoofdlijnenakkoord ‘Verder in verbinding’. Het is een sociaal en duurzaam akkoord geworden. Veel herkenbare, belangrijke doelen zijn hier namens de fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp (PPN) in opgenomen. Om deze reden Read more…