Nieuws uit de fractie – de laatste van 2021

Afgelopen maand stonden onder andere de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten, de wijziging van het programma Centrumlijn en het integraal huisvestingsplan onderwijs op de agenda.¬†Onderzoek Rekenkamercommissie naar ondermijningIn opdracht van de rekenkamercommissie is er onderzoek gedaan naar de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Uit dit onderzoek is een aantal aanbevelingen gekomen voor Read more…