Beste Partijgenoten

Sinds de vorige editie van “nieuws uit de fractie” ziet de wereld er totaal anders uit. Velen van ons werken thuis, al dan niet met de kinderen of tevens thuiswerkende huisgenoten over de vloer. Sommigen hebben het razend druk, anderen zien hun werk en inkomsten snel of langzaam verdwijnen. Meer dan ooit blijkt hoe belangrijk onze gezondheid en onze gezondheidszorg is.

De gemeenteraad heeft afgelopen maand nog wel vergaderd, zij het in aangepaste vorm. Het begon drie weken geleden dat we nog “gewoon” vergaderden, alleen zonder elkaar de hand te geven. Een week zaten we al in uitgedunde vorm bij de oordeelvormende vergadering. Vorige week donderdag bij de besluitvorming (die moest doorgaan) was het minimale aantal raadsleden aanwezig dat nodig is om een rechtsgeldig besluit te nemen. Er was geen publiek aanwezig en er was geen maandelijkse borrel na afloop. De vergadering duurde acht minuten en er was één onderwerp waar nog enige discussie over was: de Wvg.

Wet voorkeursrecht gemeenten
De gemeenteraad heeft besloten om een aantal gronden aan te wijzen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing is. Dat betekent dat als de eigenaar deze grond wil verkopen, hij deze eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden. Mochten deze gebieden in de toekomst aangewezen worden voor woningbouw, dan heeft de gemeente alvast grondposities verworven. De aanwijzing geldt voor de glastuinbouwgebieden Dwarskade in Nootdorp en Rijskade, Overgauw en Balijade in Pijnacker.

Het doel van het college is grondspeculatie te voorkomen. De tuinders die veel van de gronden bezitten waarop het voorkeursrecht wordt gevestigd willen niet beperkt worden in een bedrijfsvoering en/of zelf geld verdienen aan de woningbouw. Het voorkeursrecht geldt voor maximaal 3 jaar. Zodra de omgevingsvisie is vastgesteld kan het voorkeursrecht vervallen op de locaties waar wij in de toekomst geen woningen willen bouwen. Een tuinder mag zijn kas tijdens die drie jaar gewoon in stand houden of uitbreiden. Hij mag zijn kas ook verkopen aan familieleden. Alvast zelf woningen bouwen mag niet. De gemeente heeft recht op eerste koop, maar geen plicht tot koop. De gemeente wil een substantieel deel van de kavels kopen. Ze denken aan minstens de helft. Dat vinden wij veel te veel. Onze grootste zorg was dat de gemeente lukraak gaat kopen en daarmee te veel en de verkeerde kavels koopt. Als we later concluderen dat we de grond niet nodig hebben (of pas over tien jaar) dan hebben we een groot financieel risico gecreëerd. Helemaal ingewikkeld wordt het als “bevriende partners” grond namens de gemeente gaan kopen. Nemen we daarmee impliciet het besluit dat we gaan bouwen en dat de bevriende partner de ontwikkelaar wordt? En wat gebeurt er als wij later besluiten dat er geen woningen gebouwd worden op de kavel die “de partners” hebben gekocht?

Wij willen strategische kavels kopen en dan hooguit een kwart. Dat is voldoende om enige controle te houden over de gebiedsontwikkeling. Wij hebben voorgesteld om een aankoopstrategie op te stellen: welke kavels koopt de gemeente wel, welke niet en waarom.

De wethouder heeft na een uur vergaderen toegezegd dat hij een aankoopstrategie maakt en die deelt met de raad voordat de eerste kavel gekocht gaat worden. Hiermee krijgen we meer grip en inzicht in het aankoopbeleid.

Kijk naar elkaar om
Onze oproep om leden die hulp nodig hebben en leden die hulp kunnen bieden heeft in ieder geval een hoop vrijwilligers opgeleverd. Het SWOP (Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp) heeft ons telefoonnummer maar heeft nog geen beroep op ons gedaan. Inmiddels zijn er ook andere initiatieven gestart in onze gemeente om elkaar in deze moeilijke tijden te helpen.

Gemeentepolitiek in tijden van corona
De fractie blijft een keer per week vergaderen, zij het op afstand. Vooralsnog zijn alle vergaderingen in de raadszaal afgeblazen. In andere gemeente worden al online-raadsvergaderingen gehouden. Ook in Pijnacker wordt achter de schermen hard gewerkt aan dergelijke mogelijkheden. We houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Jan Nederveen
Jan-Willem Maas
Saskia Kleewein
Dilara Gök
Marieke van Bijnen

Categories: FractieNieuwsbrief