De fractie van Progressief is positief over de voorgestelde aanpak van hulpverlening bij schulden. Mocht nu blijken dat het gemeentelijk team die de schuldhulpverlening verzorgt, te weinig menskracht heeft, verwacht de fractie dat de wethouder met een oplossing naar de gemeenteraad komt. 

Hulp bij schulden is belangrijk nu de steunmaatregelen stoppen en met fors stijgende huurprijzen. De gemeente zet in op vroegsignalering. Dat wil zeggen dat de gemeente actief met een hulpaanbod komt als er signalen zijn van achterstallige betalingen.

Dit alles vraagt om een mensgerichte aanpak: begrip voor hoe het is enige tijd met schulden-stress te leven; een goede inschatting van de mogelijkheden om met begeleiding de schulden aan te pakken en vooral ook het taboe voor de meeste mensen om hun financiële problemen bespreekbaar te maken.

Categories: Fractie