Afgelopen weken is er aandacht geweest in de media over het al dan niet toestaan van dakopbouwen aan de Stationsstraat in Pijnacker. Wij kregen vragen van leden waarom wij tegen een motie hebben gestemd om deze dakopbouwen toe te staan. Dat leggen we graag even uit.

Wij zijn niet tegen een dakopbouw of voor bureaucratie, maar de haast die in dit geval werd gemaakt met een mate van scoringsdrift die we niet vaak zien bij onze collega’s maakte dat wij kritisch waren op deze motie.

Op woensdag staat in de krant dat een inwoner niet te spreken is over het feit dat hij geen toestemming krijgt voor een dakopbouw en de dag erna ligt er een motie in de raad zonder daar eerst goed naar gekeken te hebben.

De motie werd gedurende de vergadering enigszins afgezwakt, maar desondanks vonden wij dat wij een signaal af moesten geven dat wij deze opportunistische wijze van politiek bedrijven niet onderschrijven. Ons voorstel was om dit onderwerp een maand door te schuiven naar december en alle informatie eerst goed op tafel te krijgen. Zo is er bijvoorbeeld in 2018 door de vorige raad (nadat het diverse malen in de raad besproken is) een goede afweging gemaakt waarom het eigenlijk niet wenselijk is om op deze plek een dakopbouw toe te staan. Gebaseerd op een extern onderzoek waar de raad mee heeft ingestemd. Om het dan nu binnen twee dagen ongedaan te maken, vonden wij iets te kort door de bocht. Wij konden ons ook niet aan de indruk onttrekken dat ook andere belangen een rol speelden bij deze overhaaste actie.

Het resultaat is nu dat het waarschijnlijk na de verkiezingen weer langs de raad komt en wij het dan uiteraard weer zullen beoordelen. We zijn benieuwd of de andere fracties dan ook zo gemakkelijk op hun schreden terugkomen.

Wij hopen jullie hiermee wat opheldering te geven, voor zover gewenst.

Prettig weekend!

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Maas
Saskia Kleewein
Wineke ’t Hart
Jan Nederveen
Dilara Gök

Categories: Fractie