Saskia Kleewein nieuwe fractievoorzitter Progressief Pijnacker- Nootdorp

Saskia Kleewein is de nieuwe fractievoorzitter van Progressief PN. Met Saskia krijgt de fractie een ervaren en bevlogen fractievoorzitter. Zij is al jaren actief als gemeenteraadslid en één van de oprichters van Progressief PN, de samenwerking van GroenLinks en de PvdA in onze gemeente. In haar dagelijks leven werkt Saskia bij het team Aanpak Ondermijnende Criminaliteit van de gemeente Rotterdam. Met haar man en twee kinderen woont zij al jaren met veel plezier in Nootdorp.

Samenstelling nieuwe fractie. Jan- Willem Maas keert terug in de fractie.

Na de benoeming van Marieke van Bijnen afgelopen woensdag als wethouder sociaal domein, gezondheidsbeleid, inburgering en milieubeleid is haar raadszetel vrijgekomen. Daarom werd Jan- Willem Maas woensdagavond opnieuw benoemd als gemeenteraadslid. Jan- Willem Maas is de afgelopen jaren de specialist van de fractie geweest op het brede sociale domein, sport en financiën. Samen met Kavita Hira en Dilara Gök zijn dan de vier raadszetels van Progressief PN ingevuld. Tim Geutjes en Mirjam Hubert zullen na het zomerreces benoemd worden als buitenraadslid en in deze rol de fractie gaan versterken.

Progressief is enthousiast over het raadakkoord ‘Bouwen aan de toekomst’

Op maandag 13 juni hebben de leden van Progressief PN hun steun uitgesproken in het raadsakkoord ‘Bouwen aan de toekomst’. Saskia Kleewein ‘Wij zijn heel blij met de steun van onze leden en we verwachten ook dat de kiezers onze groene en sociale speerpunten goed herkennen in het raadsakkoord’. Deze speerpunten zijn: betaalbaar wonen in gezonde en leefbare wijken, een groene duurzame gemeente, sociale samenleving voor iedereen, bestaanszekerheid, veiligheid en een betrouwbaar bestuur.

Het is een raadsakkoord heeft een duidelijk sociaal programma. Het college gaat aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe visie op het sociaal domein, waarin een antwoord wordt geformuleerd op de huidige zorgen van inwoners, bijvoorbeeld rondom bestaanszekerheid en het voorkomen van armoede, mantelzorgondersteuning en kansengelijkheid. Het college gaat aan de slag met de realisatie van meer betaalbare woningen en sociale huur. Deze huizen komen in groene wijken met ontmoetingsplekken. Er wordt een woonzorgvisie opgesteld, waarin we concreet aan de slag gaan met de ontwikkeling van nieuwe kleinschalige woon- en leefvormen, voor bijvoorbeeld inwoners met dementie en inwoners met een zware zorgbehoefte. In het raadsakkoord wordt gekozen voor de fiets en duurzame mobiliteit. Progressief PN vindt het van groot belang dat in het raadsakkoord is benoemd dat versnelling en intensivering van onze aanpak om energieneutraal te worden nodig is en hiervoor concrete voorstellen zijn opgenomen. Er is veel aandacht voor een gezond, toegankelijk en groen leefklimaat voor mens, dier en natuur, met aandacht voor de kwaliteit van de lucht, water en bodem

Categories: Persbericht