De fietsverbinding tussen Delft en Rotterdam komt er!
En dat is goed nieuws voor onze inwoners, vinden de fracties van D66, VVD, Progressief PN, PvdD, FG, CU/SGP. Als de fiets pakken om naar het werk te gaan aantrekkelijk is, betekent dat meer keuze voor de inwoners. Bovendien willen we af van de schadelijke uitstoot en investeren we zo flink in de natuur.

Fiets, Openbaar vervoer of auto?
VVD ziet dat de autowegen nu al vol zijn. Gert-Jan Klapwijk waarschuwt: “De drukte van het verkeer neemt steeds toe, er wonen steeds meer mensen in onze directe omgeving en met elektrische fietsen en speed pedelecs wordt het steeds makkelijker om grotere afstanden te overbruggen met de fiets.”

Jaap Koole (D66) noemt het succes van de metroverbinding tussen Rotterdam en Den-Haag. Hetzelfde verwacht D66 van deze fietsroute: “Snelle en veilige fietsroutes bevorderen het gebruik van de fiets in plaats van het autogebruik voor het woon-werkverkeer. Bovendien staat de luchtkwaliteit en de natuur staat al onder druk in onze regio en op de fiets stappen is ook beter voor de mens zelf.”

Het stimuleren van fiets en openbaar vervoer is een van de speerpunten van het verkiezingsprogramma van Progressief PN. Kavita Hira neemt het op voor de vele inwoners die gebruik zullen gaan maken van deze fietsroute. Bovendien investeren we zo in een leefbare gemeente. Dat gaat niet alleen over klimaatverandering, maar ook over het beschermen van onze natuur en het bevorderen van biodiversiteit.

Aandacht voor de natuur en bewonersparticipatie
Op het voorstel van het College kwam veel kritiek vanwege de ligging naast een natuurgebied en de bezwaren van omwonenden. Enkele partijen waren toen het voorstel in november besproken werd ook nog niet helemaal overtuigd.

Inmiddels is PvdD overtuigd. Carla van Viegen: “Het verbinden van natuurgebieden is van essentieel belang om een robuust netwerk te krijgen in een verstedelijkt gebied als de onze en er dus ruimte wordt geboden dat dieren zich kunnen verplaatsen.” Inmiddels is er meer duidelijkheid over de ecologische gevolgen voor de Ackerdijkse Plassen en ziet PvdD mogelijkheden om met diervriendelijke verlichting en inzaaien van bloemen en kruiden ter bevordering en de insectenstand het plan nog beter te maken.
Voor de fractie CU/SGP is naast de ecologische meerwaarde van het ecoduct de verdere participatie van de belanghebbenden over de inpassing van de fietsroute nog van belang. Voorts heeft het college toegezegd, op verzoek van Rob van der Welle, om de vervolgstappen actief te delen met de raad. Ook riep hij het College verder op de mogelijke schade aan woningen goed op te vangen. Nita Graafland (FG) ging een stap verder. Zij diende, samen met de fracties van D66, VVD, Progressief PN en Partij voor de Dieren, een amendement in om omwonenden een stem te geven de route zodanig te verschuiven dat de overlast voor hen beperkt wordt.

Categories: Persbericht