Gisterenavond heeft de gemeenteraad het Ontwerpbestemmingsplan Vrijenban II weggestemd. Ondanks dat Progressief, VVD, CDA en CU/SGP het ontwerpbestemmingsplan graag wilden vrijgeven voor zienswijzen, stemde een raadsmeerderheid tegen het plan. Daarmee zijn de 40 beoogde woningen achter de bestaande dorpskern Vrijenban in ieder geval voorlopig van de baan, tot teleurstelling van de partijen. Van de 40 beoogde woningen waren er bovendien 12 sociale huurwoningen beoogd, die komen nu ook te vervallen. Woordvoerders Kleewein (Progressief), Klapwijk (VVD), Meijer (CDA) en Van der Welle (CU/SGP) benadrukten dat het uitstellen, of mogelijk zelfs afstellen zoals sommige partijen willen, van de bouw van deze 40 woningen ervoor zorgt dat inwoners van Pijnacker-Nootdorp, maar vooral ook de inwoners van Delfgauw nóg langer moeten wachten op een passende, betaalbare woning. De partijen legden elk andere accenten en hadden verschillende redenen om voor het voortzetten van de bestemmingsplanprocedure te zijn.

Zo vond Progressief de beoogde locatie voor Vrijenban II geschikt, omdat daarmee juist de echte natuurgebieden worden beschermd en er dus geen kostbaar natuurgebied verloren gaat met de ontwikkeling van Vrijenban II. Daarnaast zou de gemeente door het vastleggen van de 12 sociale huurwoningen in de anterieure overeenkomst, waarborgen dat deze woningen langjarig betaalbaar blijven. Dat is belangrijk, omdat de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Pijnacker-Nootdorp al jaren erg lang is en er in de gemeente maar weinig aanbod is in het sociale segment. De VVD gaf daarbij aan dat er altijd redenen zullen zijn om op plekken niet te bouwen, maar dat de nood om woningen te bouwen onverminderd hoog is. Het feit dat er met de ontwikkeling van Vrijenban II geen meter glastuinbouwgebied wordt ‘afgesnoept’ was voor VVD en CDA een extra pré van het plan. Daar bovenop had het college toegezegd met de ontwikkelende partij afspraken te maken over het actief communiceren over dat nieuwe bewoners naast een bedrijvig glastuinbouwgebied komen te wonen.

Het CDA benadrukte tevens dat de komst van 40 woningen al in 2014 werd beoogd en dat er geen sprake is van een ‘nieuw plan’. Sommige andere partijen suggereerden dat, omdat het plangebied in de ontwerp-Omgevingsvisie niet was aangemerkt als transformatielocatie. Wel plaatste het CDA, en zo ook CU/SGP, kanttekeningen bij het ontwerp. Zij gaven het college huiswerk mee om met het Oranjecomité en de omwonenden nog eens het hoofd te buigen over de locatie en omvang van het Bart Dekker-veld wat in het ontwerp aanzienlijk was gekrompen. Dat zou dan mee kunnen lopen in de volgende fase van het bestemminsplan. Volgens de partijen moest de belangrijke ontmoetingsfunctie die het veldje Delfgauw biedt, behouden blijven.

Wat nu het vervolg wordt voor Vrijenban II is onduidelijk: een door de raad aangenomen motie om met een zogeheten gebiedsvisie te komen voor het plangebied gaf daarover geen uitsluitsel. Of, op welke termijn en hoeveel woningen er in Delfgauw nog gebouwd kunnen worden: het zijn allemaal vragen geworden waarop voorlopig geen antwoord komt. Als het aan Progressief, VVD, CDA en CU/SGP ligt, moet de procedure snel weer worden opgestart. Met een passend plan krijgen alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp weer meer perspectief op het bemachtigen van een woning in de eigen gemeente.

Categories: Persbericht