Bouw 132 sociale woningen in Pijnacker kan doorgaan

Vasthouden aan een hoge parkeernorm of het bouwen van meer sociale woningen? Voor Progressief Pijnacker-Nootdorp is de keuze makkelijk.

Kavita Hira bracht in de oordeelsvormende raadsvergadering van 13 april de woorden van Jan Nederveen, voormalig raadslid, in herinnering: “Parkeren is niet gratis. Het kost ruimte en het kost geld.” Het debat ging over de te bouwen “mobility hub” nabij metrohalte Pijnacker-Zuid, een parkeergarage waar ook deelauto’s en -scooters komen te staan.

Wat is er aan de hand? De woningbouwcorporatie gaf aan dat de parkeernorm die de gemeente heeft gesteld voor sociale huurwoningen (1,2 parkeerplaats per woning) financieel niet haalbaar is. Als de gemeenteraad vast zou houden aan de parkeernorm zouden de woningen misschien niet gebouwd kunnen worden.

Kavita Hira: “Vorig jaar werd een door Progressief PN ingediende motie over het verlagen van parkeernormen bij sociale huurwoningen verworpen. Daarom zijn wij extra verheugd dat het voorstel om de parkeernormen in deze nieuwe wijk aan te laten sluiten bij de realiteit is aangenomen. Progressief PN is bovendien een voorstander van het stimuleren van de inwoners te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer naar het metrostation te gaan. 

Categories: Persbericht