De gemeenteraad wil sociaal raadslieden inzetten om bij vragen over de gemeente of andere instanties te helpen. Meerdere partijen hadden een lokale ombudsfunctie in hun verkiezingsprogramma staan. Zij vinden het allemaal belangrijk dat de relatie tussen de inwoners en de overheid verbetert.
Het college van B&W deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat inwoners van onze gemeente bij onopgeloste klachten goed terecht kunnen bij de Nationale Ombudsman. Het college ziet wel mogelijkheden om aan de voorkant de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren. Wethouder Marieke van Bijnen maakte duidelijk dat sociaal raadslieden niet alleen bij vragen over de gemeente ingezet kunnen worden, maar ook bijvoorbeeld over woningbouwcorporaties.

Tim Geutjes (Progressief Pijnacker-Nootdorp) zei in de raadsvergadering dat de dienstverlening van de overheid steeds ingewikkelder en steeds meer digitaal is geworden. Sociaal raadslieden zijn goed op de hoogte van de hulp die de gemeente kan bieden. Zij zijn onafhankelijk, makkelijk te benaderen en kunnen inwoners de weg wijzen. Deze raadslieden kunnen ook helpen bij het schrijven van brieven als inwoners vragen hebben over de dienstverlening, of onderzoeken of inwoners recht hebben op ongebruikte toeslagen.
Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en klachten te voorkomen. Progressief Pijnacker-Nootdorp heeft samen met D66, Eerlijk Alternatief, CDA en Trots PN een aanpassing ingediend om de inzet van sociaal raadslieden voor een periode van 2,5 jaar als pilot uit te proberen en te evalueren wat het de inwoners oplevert. De hele raad stemde hier mee in.

namens de indienende partijen van het aangepaste voorstel, vlnr: Matthijs Feenstra (Trots PN), Miranda de Vogel (EA), Tim Geutjes (Progressief PN), Sylvia Markerink (D66), Kees van den Berg (CDA) en Kavita Hira (Progressief PN)

Categories: Persbericht