Nieuws uit de fractie – de laatste van 2021

Afgelopen maand stonden onder andere de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten, de wijziging van het programma Centrumlijn en het integraal huisvestingsplan onderwijs op de agenda. Onderzoek Rekenkamercommissie naar ondermijningIn opdracht van de rekenkamercommissie is er onderzoek gedaan naar de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Uit dit onderzoek is een aantal aanbevelingen gekomen voor Read more…