Persbericht: Tussentijds verslag van Ronald Vuijk over de vervanging van de wethouder is vastgesteld.

Conform de planning heeft Ronald Vuijk een tussentijds verslag uitgebracht. De inhoud van het verslag is gebaseerd op de gesprekken die Ronald Vuijk heeft gevoerd met fractievoorzitters en het college van burgemeester en wethouders. De belangrijkste bevindingen zijn dat de raadsfracties vinden dat het aftreden van de wethouder geen reden Read more…