In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 juni jl. is de verordening jeugdhulp vastgesteld, waarin onder meer de wijze van toekenning van het Persoonsgebonden Budget (PGB) is opgenomen. De fracties van Progressief, VVD, D66 en Trots vinden in de verordening deze toekenning onvoldoende transparant. Dat maakt het gebruik van PGB minder toegankelijk. Daarom hebben deze fracties voorgesteld om de verordening Jeugdhulp daarop aan te passen.

In de verordening Jeugdhulp van wethouder Hanneke van de Gevel zijn niet alle mogelijke voorzieningen en tarieven voor het PGB opgenomen. De wethouder heeft in de verordening alleen een selectie van veel voorkomende soorten zorg opgenomen. Andere zorgvormen lijken uitgesloten. De wethouder bestrijdt dit, omdat ze van mening is te kunnen terugvallen op een hardheidsclausule. De fracties van Progressief, VVD, D66 en Trots hebben daar onvoldoende vertrouwen in en betwijfelen bovendien of dat juridisch houdbaar is.

Ouders van kinderen met een beperking krijgen dus geen overzicht van wat kan én weten hierdoor niet waar ze aan toe zijn. Ook kunnen zij hierdoor deze zorg niet makkelijk vinden. Dat de zorg op deze wijze minder toegankelijk wordt vinden de partijen een onwenselijke situatie. De fracties willen deze ouders juist zo goed mogelijk ondersteunen om de best passende zorg voor hun kinderen in te kunnen zetten. 

De stemming om de verordening aan te passen bleef steken op één stem. Dat betreuren de fracties. “Daardoor krijgen ouders nu geen volledige openheid over de mogelijkheden en tarieven voor het PGB. Wij vinden dat een slechte zaak en zullen ons blijven inzetten voor goede zorg en keuzevrijheid voor onze inwoners.”


0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *