datum: 13 juni 2021

Progressief Pijnacker-Nootdorp tevreden met energieplan

Progressief Pijnacker-Nootdorp is tevreden met concept Energie-transitieplan, dat eind mei door de gemeenteraad is goedgekeurd. Toch zou deze lokale PvdA/GroenLinks-combinatie graag meer ambitie willen zien: sneller beginnen met energie besparen, meer duurzame energie opwekken in de gemeente en communiceren naar de burgers.

Milieuvriendelijke energiebronnen

In de visie van de gemeente staat dat we beginnen met warmte gebruiken uit de aarde (geothermie), evenals de restwarmte uit de Rotterdamse haven. Jan-Willem Maas: “Progressief vindt dat een goede keuze. De warmte uit de haven is nu nog een restproduct van de industrie die fossiele brandstoffen gebruikt. Het is de bedoeling dat ook de haven overstapt op duurzame energiebronnen. Het is natuurlijk zonde om deze warmte niet te gebruiken.” 

Daarnaast wil de gemeente elektriciteit opwekken met zonne-energie, met het liefst zoveel mogelijk zonnepanelen op daken en op de waterbassins van de glastuinbouw. Ook de ongebruikte stroken grond naast de kassen kunnen daar heel goed voor gebruikt worden. 

Windmolens of kerncentrale?

De meeste partijen in de gemeenteraad zijn tegen het opwekken van windenergie in onze gemeente. Voor Progressief PIjnacker-Nootdorp is er geen taboe op windmolens. Jan-Willem Maas: “Het is een beproefde en duurzame technologie. Naast een snelweg zouden ze prima kunnen. Ook in de glastuinbouw zouden kleinere windmolens wat ons betreft gebruikt mogen worden. We hebben de wethouder gevraagd goed in gesprek te blijven met de buurgemeenten over zoekgebieden voor windmolens. Zo kunnen we voorkomen dat bijvoorbeeld Zoetermeer langs de A12 een of meerdere windmolens plaatst zonder dat we daarvan profiteren.”

Kernenergie is wat Progressief Pijnacker-Nootdorp betreft geen goede oplossing vanwege de veiligheidsrisico’s in zo’n dichtbevolkte regio en het opzadelen van de volgende generaties met milieuproblemen. Bovendien hebben we niet de luxe om daarop te wachten, want voor zo’n centrale er staat, zijn we zo 15 jaar verder.

“Het past ook niet in een regionale energiestrategie om als gemeente te lobbyen voor een kerncentrale op de Tweede Maasvlakte”, aldus Jan-Willem Maas, “We hebben deze motie van het CDA dan ook niet gesteund.”     

Communicatie en betaalbaarheid

Wethouder Frank van Kuppeveld (CDA) heeft de energietransitie een erg complex dossier genoemd. Jan-Willem Maas: “Het is zeker geen eenvoudig onderwerp. Maar er gaan ook verhalen rond die niet op feiten zijn gebaseerd. Wij hebben daarom de wethouder in de raadsvergadering gevraagd te reageren op misleidende berichten op de website van het project in Klapwijk in Pijnacker.”

Jan-Willem Maas (Progressief Pijnacker-Nootdorp) blikt terug op de raadsvergaderingen van de afgelopen maand: ”Terugkerende thema’s waren de betaalbaarheid en alternatieve innovatieve technologieën om energie op te wekken. Progressief hoopt natuurlijk ook dat de innovaties zich nog verder zullen ontwikkelen. We kunnen die dan in een latere fase inzetten. En over de betaalbaarheid voor onze inwoners kunnen we kort zijn: dat vinden wij een heel belangrijk uitgangspunt. Maar daarover was iedereen het eens.”

Categories: Persbericht