De fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp is verbijsterd over de beperkte steun in de gemeenteraad voor extra financiële armslag voor de minima. Op donderdag 4 november besprak de gemeenteraad de begroting van 2022, de zogenaamde algemene beschouwingen. Tijdens deze vergadering diende Progressief het amendement in.


Wineke ’t Hart: ‘Het voorstel was simpel: Inwoners van onze gemeente die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand kunnen dit in 2022 twee keer in plaats van één keer aanvragen. Maximaal €300 in plaats van €150. Bijvoorbeeld voor het lidmaatschap van een sportvereniging, de bibliotheek of een krantenabonnement. Het gaat hierbij om een afgebakende groep mensen die weinig te besteden heeft (maximaal 110% van de bijstandsnorm). Met de impactanalyse van corona kwam naar voren dat veel mensen het door de corona-periode extra moeilijk hebben.’


De gemeente heeft een speciale reserve aangelegd voor maatregelen die als gevolg van corona wenselijk zijn om te nemen. De verwachte eenmalige extra uitgaven met deze maatregel zijn 37.000 euro en dat zou prima uit deze corona-reserve bekostigd kunnen worden. D66 diende het amendement mede in, de Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP stemden ook voor. Van andere partijen had Progressief steun verwacht. De redenen waarom ze het amendement niet steunen vielen daarom rauw op het dak.

Categories: Persbericht