CDA, Progressief PN en PvdD willen dat de Oude Polder aan de rand van Tolhek groen blijft. Hiervoor willen wij dit najaar een motie indienen die het college verzoekt met een plan te komen om de voor ‘Recreatie – Natuurgebied’ aangewezen gronden conform deze bestemming in te richten. Ook denken wij na over een groene ontmoetingsfunctie voor dit stukje Pijnacker tussen de Groenzoom en de wijken Tolhek en Klapwijk. Wij willen dat dit in samenspraak met alle relevante organisaties en betrokken wijkverenigingen gebeurt, zodat er voldoende draagvlak is voor de invulling. Alleen op deze manier worden de buurtbewoners niet elke keer verrast met invullingen als een busmuseum of een dierenpension.

Oude Polder

Het liefst hadden wij deze maand al duidelijkheid kunnen geven aan de buurtbewoners, maar dat bleek geen haalbare kaart. Dat neemt echter niet weg dat het wel nodig is dat er een streep onder gezet gaat worden. Zo komt er duidelijkheid voor alle partijen en blijft besluitvorming niet nodeloos boven de markt hangen.

Voor het dierenpension zal een andere plek gezocht moeten worden, want dat die behoefte er is in onze gemeente, staat vast. Dat kan door nogmaals naar de locaties te kijken die al besproken zijn, maar het staat de eigenaar van het dierenpension vrij om ook naar plekken te kijken die niet in eigendom zijn van de gemeente. CDA, Progressief PN en PvdD zien overigens ook een rol weggelegd voor de gemeente daarbij, bijvoorbeeld waar het om de randvoorwaarden voor vestiging gaat zoals parkeergelegenheid.

Categories: Persbericht