Nieuws uit de fractie – december 2021

In november stonden twee grote en belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad: de Omgevingsvisie en de het Energietransitieplan. Daarnaast werd er onder andere vergaderd over het burgerinitiatief “Visie op het groen in het buitengebied”, de locatiekeuze voor het sociaal-cultureel centrum in Pijnacker en de continuering van het ondernemersfonds. Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp Read more…

Nieuws uit de fractie – november 2021

In de fractie wisselden blijdschap en teleurstelling elkaar de afgelopen maand af. Blijdschap over de nieuwe locatie voor een sociaal-cultureel centrum in Pijnacker en teleurstelling over de opstelling van de gemeenteraad ten aanzien van armoedebestrijding. Verder in deze nieuwsbrief de regiovisie jeugdhulp Haaglanden, het beleidsplan schuldhulpverlening en hoorzittingen over Hart Read more…

Nieuws uit de fractie – Oktober 2021

Het zomerreces is voorbij, de zomer lijkt nu ook voorbij en de gemeenteraad boog zich vorige maand (in de raadzaal!) onder andere over het rekenkameronderzoek naar de jeugdzorg, de keuze voor een warmtebedrijf voor “Aardgasvrij Klapwijk” en het ontwerpbestemmingsplan onderwijscluster Groen van Prinstererlaan. Verder in deze nieuwsbrief: onze nieuwe burgemeester Read more…