VVD Pijnacker-Nootdorp en Progressief Pijnacker-Nootdorp zijn samen aan de slag gegaan na een bezoek aan Tennisvereniging Pijnacker om steun te organiseren voor de aanleg van padelbanen in onze gemeente, want die zijn er nu nog niet. Padel is momenteel de snelst groeiende sport in Nederland. Dit past ook prima binnen het raadsakkoord waarin staat dat we sport ondersteunen.

Tennisvereniging Pijnacker wil graag padelbanen aanleggen en kan steun vanuit de gemeente hierbij goed gebruiken.  Ook de sportraad steunt dit initiatief.  Dit heeft geleid tot een motie die tijdens de begrotingbehandeling is aangenomen met een brede meerderheid. Doel van de motie is dat de gemeente in gesprek gaat met de tennisverenigingen binnen onze gemeente om te onderzoeken onder welke voorwaarden  padelbanen kunnen worden aangelegd. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de gemeenteraad besluiten of vanuit de gemeente extra inzet nodig is om padelbanen binnen onze gemeente mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld investeringen om de geluidsoverlast te beperken.

Raadslid Paul Turion (VVD) heeft contact gezocht met de voorzitter van Tennisvereniging NTC in Nootdorp: “ook deze vereniging is bezig met de ontwikkeling van padelbanen en is blij met de steun vanuit de gemeenteraad”.

Fractielid Tim Geutjes (Progressief PN): “door deze motie laten we als raad zien dat we open staan voor nieuwe ontwikkelingen in de sport en dat ook ondersteunen. Sport en beweging zorgen ervoor dat inwoners gezond blijven.” Het is nu aan de wethouder sport om in overleg te gaan met de tennisverenigingen en te komen met voorstellen richting de gemeenteraad. De VVD Pijnacker-Nootdorp en Progressief Pijnacker-Nootdorp zijn blij met deze stap die de aanleg van padelbanen dichterbij brengt.

Categories: Persbericht