Vorige maand is het bestemmingsplan Hart van Nootdorp vastgesteld. Daarna is er in de lokale pers ruim aandacht besteed aan de bezwaren en de teleurstelling van omwonenden. De fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp legt graag uit waarom wij voor hebben gestemd.

Bewoners van de Oranjewijk en de Markt (Mercato) hebben drie bezwaren. Zij vinden dat het participatietraject door de gemeente niet goed is doorlopen, zij maken zich zorgen over de verkeersveiligheid en de bewoners van de Prins Bernhardstraat zijn niet tevreden over de nieuwe bestemming van de kavel waar nu de Regenboogschool staat. Het bouwwerk komt wat hen betreft te dicht op hun achtertuinen te staan.

Ten aanzien van de participatie zijn wij van mening dat de inwoners voldoende mogelijkheden hebben gekregen om hun mening te geven, maar dat er kennelijk zaken in de communicatie tussen gemeente en inwoners voor verbetering vatbaar zijn.

Voor wat betreft de zorgen over de afwikkeling van het verkeer hebben de verkeerskundigen ons ervan overtuigd dat de plannen die voorliggen weldoordacht zijn.

En dan de bezwaren dat de bebouwing aan de Hagelaan te dicht bij de achtertuinen van de Prins Bernhardstraat komt. Deze afstand wordt minimaal 17 meter. De bewoners hadden op basis van eerdere getoonde schetsen 24 meter verwacht. Wij vinden 17 meter  voldoende afstand, zeker in het centrum van het dorp. Aangezien er nog geen projectontwikkelaar is aangenomen en de grond eigendom is van de gemeente, hebben wij er alle vertrouwen in dat dit in het uiteindelijke ontwerp goed gaat passen in de omgeving Wat in onze beslissing ook heeft meegespeeld is de noodzaak van meer betaalbare woningbouw in onze gemeente. Daarom hebben wij de belangen van alle inwoners die op termijn in het Hart van Nootdorp gaan wonen zwaar meegeteld. Wij verheugen ons op de bouw van het integraal kindcentrum, de nieuwe sporthal en vooral een heleboel woningen.

Categories: Fractie