Ons bereikte het verdrietige bericht dat 8 augustus jongstleden op 86-jarige leeftijd is overleden:

Mieke van der Kuij-Lalleman

Gedurende vele jaren heeft Mieke onze lokale PvdA-afdeling kleur gegeven. Zij heeft zich met grote betrokkenheid als bestuurslid en als gemeenteraadslid ingezet voor de sociaaldemocratie. Zij was onder andere 12 jaar gemeenteraadslid in Pijnacker en bleef de lokale politiek altijd volgen. Zij is maar liefst 68 jaar lid geweest van de Partij van de Arbeid.

Een markante vrouw en echte Pijnackerse is van ons heengegaan. Haar betrokkenheid bij het dorp bleek ook uit haar werk voor het Historisch Informatiepunt en De Verbeelding.

Wij zijn Mieke veel dank verschuldigd voor alles wat zij voor onze partij heeft betekend en wensen haar nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verdriet.

Namens de PvdA / Progressief Pijnacker-Nootdorp
Tim Geutjes, voorzitter
Marieke van Bijnen, wethouder
Saskia Kleewein, fractievoorzitter