Uitnodiging rondetafelbijeenkomst dakopbouwen

Op dinsdagavond 13 december 2022 wordt in de raadszaal van het bestuurscentrum een rondetafelbijeenkomst over het onderwerp dakopbouwen georganiseerd. De afgelopen jaren is dit onderwerp een aantal keren inde gemeenteraad besproken, waarbij inwoners veelal verzochten om van het huidige beleid of een bestemmingsplan af te wijken.

Artikel Telstar 30-11-2022

De raad gaat graag met geïnteresseerde inwoners, deskundigen, raad en gemeente in gesprek om het samen te hebben over het huidige en gewenste gemeentelijke beleid op dit onderwerp. De bijeenkomst zal bestaan uit een korte toelichting op het huidige beleid en aansluitend een interactief programma waarbij aan de hand van een aantal stellingen de discussie met elkaar kan worden aangegaan en ideeën kunnen worden uitgewissel. Bijvoorbeeld over de vraag waar dakopbouwen zouden moeten worden toegestaan of Is een vergunning altijd nodig voor een dakopbouw?

Deze avond is een initiatief van Janno Meijer (CDA), Sylvia Markerink (D66), Gert-Jan Klapwijk (VVD) en Tim Geutjes (Progressief PN). Iedereen die interesse heeft, is van harte uitgenodigd voor deze avond.

Datum: dinsdag 13 december 2022
Inloop: 19.30 uur
Aanvang: 20:00 uur
Einde: 21.30 uur
Plaats: Raadszaal Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker Nootdorp
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de griffie via griffie@pijnacker-nootdorp.nl

Categories: Fractie