Progressief Pijnacker-Nootdorp is een lokale politieke partij, voortgekomen uit de afdelingen van GroenLinks en de PvdA.  Wij staan voor een duurzame en sociale lokale politiek. Progressief PN is met vier gemeenteraadsleden en een wethouder vertegenwoordigd in het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp.

Waarom Progressief PN voor Hart van Nootdorp gestemd heeft

Vorige maand is het bestemmingsplan Hart van Nootdorp vastgesteld. Daarna is er in de lokale pers ruim aandacht besteed aan de bezwaren en de teleurstelling van omwonenden. De fractie van Progressief …

Progressief PN wenst iedereen een mooi 2022!

Houd het hoofd koel en het hart warm! Met deze woorden kijken we terug op weer een bewogen jaar. Dat viel niet altijd mee. Onzekerheid met werk, verlies of lang missen van een dierbare, een uitgesteld…

Nieuws uit de fractie – de laatste van 2021

Afgelopen maand stonden onder andere de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten, de wijziging van het programma Centrumlijn en het integraal huisvestingsplan onderwijs op de agenda. Onderzoek Rekenka…

December

Nieuws uit de fractie – motie dakopbouwen

Afgelopen weken is er aandacht geweest in de media over het al dan niet toestaan van dakopbouwen aan de Stationsstraat in Pijnacker. Wij kregen vragen van leden waarom wij tegen een motie hebben geste…