Progressief Pijnacker-Nootdorp is een lokale politieke partij, voortgekomen uit de afdelingen van GroenLinks en de PvdA.  Wij staan voor een duurzame en sociale lokale politiek. Progressief PN is met vier gemeenteraadsleden en een wethouder vertegenwoordigd in het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp.

Nieuws uit de fractie – maart 2024

In deze nieuwsbrief de Winkeltijdenverordening, Wet open Overheid (WOO) en de Metropolitaanse fietsr…

Voorstanders MFR Delft-Rotterdam

De fietsverbinding tussen Delft en Rotterdam komt er!En dat is goed nieuws voor onze inwoners, vinde…

Nieuws uit de fractie – februari 2024

In deze nieuwsbrief een oproep voor een groene buitenactiviteit, de fractie werkt aan social media-v…

Gemeentelijke dienstverlening kan makkelijker en beter

De gemeenteraad wil sociaal raadslieden inzetten om bij vragen over de gemeente of andere instanties…

Nieuws uit de fractie – januari 2024

Een uitnodiging voor onze nieuwjaarsborrel, een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel en een …