Progressief Pijnacker-Nootdorp is een lokale politieke partij, voortgekomen uit de afdelingen van GroenLinks en de PvdA.  Wij staan voor een duurzame en sociale lokale politiek. Progressief PN is met vier gemeenteraadsleden en een wethouder vertegenwoordigd in het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp.

Aftrap en brainstormsessie campagne

Met nog iets meer dan 8 maanden te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart volgend jaar, wordt het tijd om onze campagne af te trappen. Dit doen we op 19 juli a.s. in Buurt & Zo, Prins H…

Nieuws uit de fractie – Juni (2) 2021

Beste lezers, Afgelopen maand debatteerde de gemeenteraad onder andere over de plannen voor een sociaal-cultureel centrum in Pijnacker, het weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw, normalise…

Persbericht: Sociaal-cultureel centrum liefst in het winkelcentrum van Pijnacker

datum: 29 juni 2021 Sociaal-cultureel centrum liefst in het winkelcentrum van Pijnacker“Het College moet met een uitgewerkt voorstel komen voor een locatie in het centrum waar het sociaal-cultureel ce…

Persbericht: Progressief Pijnacker-Nootdorp tevreden met concept Energie-transitieplan

datum: 13 juni 2021 Progressief Pijnacker-Nootdorp tevreden met energieplan Progressief Pijnacker-Nootdorp is tevreden met concept Energie-transitieplan, dat eind mei door de gemeenteraad is goedgekeu…

Nieuws uit de fractie – Juni 2021

Beste lezers, In mei vergaderde de gemeenteraad onder andere over de ontwerp-omgevingsvisie, het concept-energietransitieplan en de regionale energiestrategie (RES) Rotterdam-Den Haag. Ontwerp-Omgevin…