Progressief Pijnacker-Nootdorp is een lokale politieke partij, voortgekomen uit de afdelingen van GroenLinks en de PvdA.  Wij staan voor een duurzame en sociale lokale politiek. Progressief PN is met vier gemeenteraadsleden en een wethouder vertegenwoordigd in het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp.

Persbericht: Progressief Pijnacker-Nootdorp tevreden met concept Energie-transitieplan

datum: 13 juni 2021 Progressief Pijnacker-Nootdorp tevreden met energieplan Progressief Pijnacker-Nootdorp is tevreden met concept Energie-transitieplan, dat eind mei door de gemeenteraad is goedgekeu…

Nieuws uit de fractie – Juni 2021

Beste lezers, In mei vergaderde de gemeenteraad onder andere over de ontwerp-omgevingsvisie, het concept-energietransitieplan en de regionale energiestrategie (RES) Rotterdam-Den Haag. Ontwerp-Omgevin…

Persbericht: Omgevingsvisie 2050 kan beter

Persbericht Progressief Pijnacker Nootdorp (Progressief Pijnacker Nootdorp bestaat sinds 12 april 2017 en is een samenwerking van PvdA en GroenLinks) datum: 2 juni 2021 contactpersoon: Jan Nederveen t…

Nieuws uit de fractie – april (2) 2021

Beste lezers, In deze nieuwsbrief aandacht voor de gebiedsvisie Hart van Nootdorp, bestemmingsplan Ruyven Zuidpolder, het programma Water en Klimaat 2021-2024 en de voortgang en uitwerking van he…

Nieuws uit de fractie – april 2021

Beste lezers, Het is even stil geweest vanuit de fractie. In de eerste maanden van het jaar stonden er voornamelijk “hamerstukken” op de agenda van de gemeenteraad, maar voor de liefhebbers is er…