Brede steun in de gemeenteraad voor uitvoeren VN-verdrag Handicap

Progressief Pijnacker-Nootdorp is blij met steun van de hele gemeenteraad om werk te maken van een meer toegankelijke gemeente.

(Mede-)indieners motie vlnr: Sylvia Markerink (D66), Rob van der Welle (CU/SGP), Monique de Veld (CDA), Mirjam Hubert (Progressief PN), Miranda de Vogel (EA), Jan-Willem Maas (Progressief PN), Nita Graafland (Fractie Graafland) en Karin Zwart (VVD).
Foto: Edwin Mulder

Iedereen moet mee kunnen doen en dat is in de praktijk nog lang niet het geval. Mensen met een beperking of chronische ziekte lopen in het alledaagse leven tegen allerlei drempels aan. De motie roept het college op om elke twee jaar een plan met concrete maatregelen voor te leggen aan de gemeenteraad, zodat iedereen kan volgen dat de situatie verbetert.

Belangrijk uitgangspunt van het VN-verdrag Handicap is dat de gemeente samen met ervaringsdeskundigen kijkt welke maatregelen gewenst zijn en of deze in de praktijk ook leiden tot verbetering. In de motie staat daarom ook dat de gemeente moet nadenken over hoe zij mensen met verschillende beperkingen (fysiek, zintuiglijk, intellectueel of mentaal) kan betrekken.

“We zijn echt blij met de brede steun vanuit de raad”, zegt Jan-Willem Maas. Fractielid Mirjam Hubert vult aan: “Het staat in ons verkiezingsprogramma; met de betrokkenheid van de andere partijen in de raad, kunnen wij het leven voor mensen met een beperking of chronische ziekte in onze gemeente merkbaar beter maken.”

Categories: Persbericht