Partij voor de Dieren, Progressief P-N, D66 en Christen-Unie-SGP hebben in de gemeenteraad gepleit voor maatregelen tegen vuurwerkoverlast.           

De fracties reageren op het evaluatierapport van de afgelopen jaarwisseling. Zij vinden dat de jaarwisseling veiliger moet worden. Nu ervaart de helft van de inwoners overlast en één op de vijf voelt zich zelfs onveilig. Tel daarbij geweld tegen hulpverleners, schade aan eigendommen en lucht- en straatvervuiling bij op en er ontstaat een ongewenste situatie. Ook dieren ondervinden zeer veel stress en angst vanwege het vuurwerk. De fracties willen ook om die reden een vuurwerkverbod. De huidige maatregelen zoals een vuurwerkvrije zone zijn blijkbaar niet voldoende.

Saskia Kleewein: “het kan toch niet zo zijn dat inwoners en huisdieren niet naar buiten durven vanwege het plezier van anderen?”

Tijdens de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 hebben de woordvoerders daarom voorgesteld om in plaats van beperkte vuurwerkvrije zones, in de hele gemeente een vuurwerkverbod in te stellen.

Daarnaast pleiten de fracties ook voor een landelijk vuurwerkverbod. Zij dienden daarom een motie in om de burgemeester binnen de Veiligheidsregio Haaglanden hiervoor het initiatief te laten nemen. Dat maakt de handhaving wel eenvoudiger, zo erkennen de fracties. In de gemeente Delft is een dergelijke motie onlangs al aangenomen. Progressief P-N pleitte ook voor een grotere inzet van de boa’s rondom oud en nieuw. De Partij voor de Dieren vroeg aan de burgemeester om samen met inwoners naar andere manieren van een oud en nieuw-feest te kijken.

Het voorstel mocht helaas niet op steun van een meerderheid van de raad rekenen en dat betreuren de fracties ten zeerste.

Categories: Persbericht