datum: 29 juni 2021

Sociaal-cultureel centrum liefst in het winkelcentrum van Pijnacker
“Het College moet met een uitgewerkt voorstel komen voor een locatie in het centrum waar het sociaal-cultureel centrum zou kunnen worden gebouwd”. Jan-Willem Maas van Progressief Pijnacker-Nootdorp is blij met de brede steun voor het amendement in de besluitvormende vergadering van 24 juni. In het voorstel van het College waren twee locaties voorgesteld die buiten het winkelcentrum liggen: Oranjepark, naast het gemeentehuis en de huidige locatie van Buurt Enzo.    

Progressief Pijnacker-Nootdorp ziet het als een gemiste kans dat het College te snel het centrum als mogelijke locatie heeft laten vallen. Een sociaal-cultureel centrum in het winkelcentrum is gunstig voor winkeliers en horecaondernemers en het maakt van het centrum een levendige ontmoetingscentrum voor de inwoners. 
Het argument dat grond waar gebouwd kan worden geen eigendom van de gemeente is, was voor Progressief Pijnacker-Nootdorp niet overtuigend. De gemeente kan er ook voor kiezen grond te kopen. Op de andere voorgestelde locaties kunnen woningen gebouwd worden en dat levert de gemeente geld op. 
Versterking van het winkelcentrum bleek voor veel van de raadsfracties een zwaarwegend punt. Alleen met een uitgewerkt voorstel voor een locatie in het winkelcentrum kan de raad afwegen wat uiteindelijk de meest geschikte locatie wordt gevonden. Belangrijk voor alle kunst- en cultuur liefhebbers is dat het niet al te lang meer gaat duren. In Pijnacker is er al jaren een schreeuwend tekort aan geschikte ruimte voor de creatievelingen onder ons.

Categories: Persbericht