Het oude kantoor van de Rabobank

De fractie van Progressief PN is zeer verheugd met de locatiekeuze voor het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker. Een betere plek hadden wij ons niet kunnen wensen. Wij zijn altijd een voorvechter geweest voor een locatie zo dicht mogelijk bij het centrum van Pijnacker. En dat is nu gelukt!

Wij zijn dan ook blij dat wij in de zomer vastgehouden hebben aan onze wens om ook naar andere locaties te kijken dan de twee die het college voor ogen had. Het in juni ingediende en breed aangenomen amendement vroeg hier ook om.

Jan-Willem Maas: “Onze fractie is vanaf het begin pleitbezorger geweest voor de komst van het Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker, maar was ook altijd kritisch op de aanvankelijk voorgestelde locatie. Dat zou een gemiste kans zijn geweest. Gelukkig wordt het Centrum van Pijnacker nu versterkt met de komst van dit cultureel centrum.”

Als het voorgestelde plan deze maand wordt aangenomen in de Raad, dan wordt er op de plek van de voormalige Rabobank een mooie publieke functie toegevoegd aan het centrum van Pijnacker.

Categories: Persbericht