Conform de planning heeft Ronald Vuijk een tussentijds verslag uitgebracht. De inhoud van het verslag is gebaseerd op de gesprekken die Ronald Vuijk heeft gevoerd met fractievoorzitters en het college van burgemeester en wethouders.

De belangrijkste bevindingen zijn dat de raadsfracties vinden dat het aftreden van de wethouder geen reden is om het Hoofdlijnenakkoord bij te stellen en dat er een voorkeur is voor vier wethouders. In het verslag is opgenomen dat er twee kandidaten naar voren zijn gebracht. De fractie van Eerlijk Alternatief noemt dhr. Kagie (woonachtig in Den Bosch) en de fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp noemt mw. Van Bijnen (woonachtig in Pijnacker-Nootdorp).

Uit het verslag blijkt dat een meerderheid van de fracties het belangrijk vindt dat in het proces om tot vaststelling van een wethouder te komen een kennismakingsronde is opgenomen. In het tussentijds verslag heeft Ronald Vuijk een procesvoorstel opgenomen waarbij daarmee rekening is gehouden. In het presidium (fractievoorzitters en burgemeester) is het verslag besproken en is ingestemd met de volgende procedure. Op 14 en 15 september krijgen de fracties gelegenheid om met beide kandidaten in gesprek te gaan. Op 24 september vindt de besluitvormende vergadering van de Raad plaats waarin én het verslag is geagendeerd en een voordracht voor een nieuwe wethouder.