Persbericht: Progressief Pijnacker-Nootdorp tevreden met concept Energie-transitieplan

datum: 13 juni 2021 Progressief Pijnacker-Nootdorp tevreden met energieplan Progressief Pijnacker-Nootdorp is tevreden met concept Energie-transitieplan, dat eind mei door de gemeenteraad is goedgekeurd. Toch zou deze lokale PvdA/GroenLinks-combinatie graag meer ambitie willen zien: sneller beginnen met energie besparen, meer duurzame energie opwekken in de gemeente en communiceren naar de Read more…

Persbericht: Omgevingsvisie 2050 kan beter

Persbericht Progressief Pijnacker Nootdorp (Progressief Pijnacker Nootdorp bestaat sinds 12 april 2017 en is een samenwerking van PvdA en GroenLinks) datum: 2 juni 2021 contactpersoon: Jan Nederveen tel. 06 -48120790 Progressief Pijnacker-Nootdorp: “Omgevingsvisie 2050 kan beter: Meer betaalbare woningen, versterken van ons groen en stoppen met lichthinder van de glastuinbouw.”  Read more…

Persbericht: Tussentijds verslag van Ronald Vuijk over de vervanging van de wethouder is vastgesteld.

Conform de planning heeft Ronald Vuijk een tussentijds verslag uitgebracht. De inhoud van het verslag is gebaseerd op de gesprekken die Ronald Vuijk heeft gevoerd met fractievoorzitters en het college van burgemeester en wethouders. De belangrijkste bevindingen zijn dat de raadsfracties vinden dat het aftreden van de wethouder geen reden Read more…